Behandelcentrum

Hora Siccamastr. 2
9601KK Hoogezand
0598 - 397452

De behandeling

Duur en plaats behandeling

Ergotherapie Hoogezand richt zich op het zo lang mogelijk zelfstandig blijven functioneren in de thuissituatie. Daarom vinden onze behandelingen in de meeste gevallen bij u thuis plaats.

Ergotherapie die in de vertrouwde omgeving aangeboden wordt, noemt men Extramurale Enkelvoudige Ergotherapie, oftewel ergotherapie in de eerste lijn. De behandeling kan bij de hulpvrager thuis, in de ergotherapiepraktijk, in de directe woonomgeving of op het werk plaatsvinden. De duur van de behandeling varieert van een half uur tot anderhalf uur. Dit is afhankelijk van de gemaakte afspraken voor de betreffende behandeling.

Effect van de behandeling

In de praktijk is gebleken dat er grote behoefte is aan de inzet van ergotherapie bij mensen thuis. Bij vroegtijdige inschakeling van de ergotherapeut hoeven hulpvragers vaak niet te worden opgenomen in een zorginstelling.
Hierdoor worden hulpverleners die werkzaam zijn in wijkverpleging, gezinszorg en mantelzorg in hun taak verlicht.

Samenwerking

De ergotherapeut werkt nauw samen met de verwijzend arts, verpleging en andere betrokken disciplines, zoals fysiotherapeut, podotherapeut, logopedist, oefentherapeut Cesar, maatschappelijk werker en psycholoog.

zt ergotherapie

 

Voor een afspraak bel:

0598 - 397452